top of page

Verksamhetsutveckling & Processledning

Vi hjälper verksamheter att utveckla arbetet

med våld i nära relationer utifrån ett Responsbaserat förhållningssätt (RBP), med fokus på aktuell lagstiftning och med hänsyn till verksamhetens förutsättningar.

vardighetsverket_3.JPG

Exempel på
Verksamhetsutveckling

Processledning till arbetsplatser som vill implementera Responsbaserad Praktik (RBP) som ett förhållningssätt eller metod i verksamheten.

.

Kartläggning, handledning och processledning till kvinnojourer som vill arbeta med organisatorisk verksamhetsutveckling. 

Implementeringsstöd till arbetsgivare, som ska inkludera våld i nära relationer i arbetsmiljöarbetet.

Yrkesverksamma inom socialtjänst som möter våldsutsatta:

Jag kan rekommendera detta till alla som jobbar med våldsutsatta. Responsbaserad Praktik borde vara det samhälleliga navet i synen på brottsoffer.

Detta känns nytt och ger arbetsglädje och utveckling!

briana-tozour-hkkQbPa49UA-unsplash.jpg

Verksamhetschef
för en kvinnojour

Jag tycker att det känns lyxigt att jag alltid får två föreläsare när jag bokar Värdighetsverket. Rita och Elin kompletterar varandra så väl och skapar en fantastisk atmosfär tillsammans. Man sugs in i deras värld av möjligheter, inget är omöjligt!

Chef i kommunal verksamhet

Visste inte alls så mycket om detta. Har fått verktyg med mig som jag kan använda i min verksamhet.

bottom of page