Verksamhetsutveckling & Processledning

Vi hjälper verksamheter att utveckla arbetet

med våld i nära relationer utifrån en erfarenhetsbaserad och forskningsbaserad grund, med fokus på aktuell lagstiftning och med hänsyn till verksamhetens förutsättningar.

vardighetsverket_3.JPG

Exempel på
Verksamhetsutveckling

Processledning till arbetsplatser som ska implementera arbetsmetoder/rutiner för att kunna upptäcka och agera mot våld i nära relationer.

.

Kartläggning, handledning och processledning till kvinnojourer som vill arbeta med organisatorisk verksamhetsutveckling. 

Implementeringsstöd till arbetsgivare, som ska inkludera våld i nära relationer i arbetsmiljöarbetet.

Verksamhetsledare
för en kvinnojour

Det kändes tryggt direkt i kontakten med Värdighetsverket. Jag hade en rätt diffus förfrågan om stöd för arbetsgruppen kring en specifik tung händelse. När de inom kort återkom med offert och plan kring stödet så kände jag att de hade förstått även det jag själv hade svårt att sätta ord på. Vi som arbetsgrupp fick chansen att läka med Värdighetsverkets stöd

briana-tozour-hkkQbPa49UA-unsplash.jpg

Verksamhetschef
för en kvinnojour

Jag tycker att det känns lyxigt att jag alltid får två föreläsare när jag bokar Värdighetsverket. Rita och Elin kompletterar varandra så väl och skapar en fantastisk atmosfär tillsammans. Man sugs in i deras värld av möjligheter, inget är omöjligt!

Chef i kommunal verksamhet

Visste inte alls så mycket om detta. Har fått verktyg med mig som jag kan använda i min verksamhet.