top of page

Utbildning

Vi skräddarsyr utbildningar och processtödsuppdrag utifrån arbetsplatsens specifika behov och utvecklingsområden.

 

Vilka behov finns hos er?

Exempel på
Utbildningar

Utbildning för att kunna

upptäcka och agera mot

våld i nära relationer.

Kompetensutveckling för verksamheter som möter våldsutsatta vuxna och barn som växer upp med våld i hemmet.

Utbildning till arbetsgivare,

chefer, och HR som önskar inkludera våld i nära relationer

i arbetsmiljöarbetet. 

vardighetsverket_valdihemmet4.jpg

"Jag har fått kännedom om vad våld är och det är mycket mer än vad jag trodde och kände. Jag har fått förståelse för hur viktigt detta är och fått bra verktyg som jag kan använda i mitt arbete."

— Chef i kommunal verksamhet

vardighetsverket_valdihemmet2.jpg

”Utbildningen hade ett mycket pedagogiskt upplägg där kursdeltagarna gjordes aktiva och fick reflektera kring den egna verksamheten. Mycket intressant och givande!”  

—  Deltagare ang utbildningsdag om våld mot kvinnor med svagt samhällsskydd

bottom of page