top of page

Utbildning

Vi skräddarsyr utbildningar och processtödsuppdrag utifrån arbetsplatsens specifika behov och utvecklingsområden.

 

Vilka behov finns hos er?

Exempel på
Utbildningar

Utbildning för att kunna

upptäcka och agera mot

våld i nära relationer.

Kompetensutveckling med ett responsbaserat förhållningssätt (RBP), för medarbetarare som möter våldsutsatta vuxna och barn som växer upp med våld i hemmet.

Utbildning till arbetsgivare,

chefer, och HR som önskar inkludera våld i nära relationer

i arbetsmiljöarbetet. 

vardighetsverket_valdihemmet4.jpg

"Utbildningen har gjort stor skillnad i mitt arbete nu och framåt! Tack!"

— Socialsekreterare inom Socialtjänst.

vardighetsverket_valdihemmet2.jpg

”Utbildningen hade ett mycket pedagogiskt upplägg där kursdeltagarna gjordes aktiva och fick reflektera kring den egna verksamheten. Mycket intressant och givande!”  

—  Deltagare ang utbildningsdag om våld mot kvinnor med svagt samhällsskydd

bottom of page