top of page

Handbok

Med denna handbok vill vi hjälpa dig förstå vad våld i nära relation är, visa hur våldet kan ta sig in på din arbetsplats och vilka konsekvenser detta kan få för alla på arbetsplatsen. Framför allt vill vi visa att det inte krävs några stora förändringar för att lyfta in ett våldspreventivt perspektiv i arbetsmiljöarbetet. I boken guidas du steg för steg i hur du gör.

vardighetsverket_valdihemmet3.jpg

 Med denna kunskap i ryggen är vi övertygade om att just din arbetsplats kommer ha stor nytta av att arbeta aktivt mot våld i nära relation oavsett om arbetsplatsen består av fem personer eller femhundra personer.

bottom of page